Вашият сигурен доставчик на нефтопродукти!

Над 25 години безкомпромисно качество

Групата Джи Ти Ей Петролиум има над 25 годишен опит на пазара за енергийни продукти в България, като дейността на групата се разделя в три основни направления – съхранение на петролни продукти, транспорт на петролни продукти и търговия с петролни продукти. Нашите клиенти и контрагенти ни познават като надежден и коректен доставчик, поддържащ висок стандарт при съхранението и доставката на нефтопродукти.

Повече информация

Услуги

Джи Ти Ей Петролиум търгува на едро с петролни продукти. Дружеството осъществява търговската си дейност на територията на България, Румъния, Сърбия, Косово и Гърция.

За улеснение на процесите ррзполагаме с ЖП разтоварище за приемане на нефтопродукти на ЖП цистерни. Базата приема и горива с автоцистерни.

Петролна база GTA Petroleum Бяла разполага с две товарища за ескпедиция на нефтопродукти и биокомпонент на автоцистерни.

Предоставяме резервоарна вместимост за оперативни цели на заинтересовани лица, като услугата включва разтоварване, смесване и товарене.

Предоставяме резервоарна вместимост за съхранение за дизелово гориво по Закона за Запасите от Нефт и Нефтопродукти (ЗЗНН) на задължени лица.

Разполагаме с резервоари за съхранение на дизелово гориво от компании, вносители на петролни продукти и задължени по ЗЗНН и по ЗАДС.

Имаме автоматизирана система за смесване в поток при натоварване на автоцистерни на минерално дизелово гориво с биокомпонент (FAME).

Предлагаме автоматизирана система за маркиране на минерално дизелово гориво със син евромаркер GOM BLUE BU 10 Y за бункероване на водни плавателни съдове.