Информационна брошура относно аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на авария