Лиценз от Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"