Повече за нас

Безкомпромисни сме в качеството на нашите услуги

GTA logo - 1200x800-rgb
Джи Ти Ей Петролиум

е изцяло българска компания, създадена през 2009 г. с цел опериране на модерна петролна база за съхранение на нефтопродукти. Базата е разположена в Североизточна България в гр. Бяла, Русенска област, на главен път Е83 Русе – София, на 60 км от българо – румънската граница и на 260 км от София и Бургас. Базата е лицензирана като акцизен и данъчен склад към ДА "Митници" по закона за "Акцизите и Данъчните складове" и като публичен склад за съхранение на дизелово гориво към ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" по закона от запасите за нефт и нефтопродукти (ЗЗНН). Към настоящия момент дейността на компанията се разделя в две направления - съхранение на петролни продукти и търговия с петролни продукти.

north-shipping-1200x800
Норд Шипинг

е регистрирана през 1995 г. и от тогава основната дейност на компанията е търговия на едро с петролни продукти – котелни горива, битум за пътни настилки 50/70, битум за пътни настилки 70/100, полимер модифициран битум 25/55-55, полимер модифициран битум 45/80-65, дизелово гориво EN 590 10 ppm, дизелово гориво Б6, бензин A95 H, бензин А100 Н и биогорива.

EuroWayService
Евроуей Сървиз

Съпътстваща дейност в търговията на горива е транспортирането на петролни продукти чрез дъщерното на Джи Ти Ей Петролиум дружество – “Евроуей Сървиз“. Евроуей разполага с модерен автопарк за превоз на светли и тъмни горива, като чрез използване на собствени транспортни средства гарантираме на клиентите си най-добри цени и контрол на количеството и качеството на продаваните от нас горива.

View More
0
тона продадени нефтопродукти годишно
0
литра горива съхранени в сигурен склад
0
часов режим на работа всеки ден от седмицата
0
доволни клиенти