Условия за ползване


Добре дошли.
www.gtapetroleum.com и прилежащият сайт са собственост на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД. Като използвате уеб сайта на адрес www.gtapetroleum.com, Вие се съгласявате на следните условия и правила.


Каква информация събираме?
www.gtapetroleum.com не събира никаква уникална информация за Вас (Вашето име, e-мейл адрес и др.), освен ако не предоставите съзнателно и изрично такава информация. www.gtapetroleum.com регистрира информация като време, тип браузър, език на браузера, и ІР адрес. Тази информация се използва за проверка на нашата база и за да предоставим по-добрo обслужване на нашите ползватели.


Предоставяне на информация
www.gtapetroleum.com може да предостави Вашата информация на рекламодатели, бизнес партньори, спонсори и други трети страни. Разкриваме само обща информация за нашите ползватели и не предоставяме лични данни на никоя трета страна без Ваше съгласие. Например, ние може да разкрием колко често даден потребител посещава www.gtapetroleum.com, или кои ключови думи най-честно се използват. Запазваме си правото да разкрием ваши лични данни ако закона или властите ги изискват.


Съдържание на сайта на адрес www.gtapetroleum.com.
Съдържанието на сайта на адрес www.gtapetroleum.com представлява информационно тяло от информационни материали свързани пряко или косвено с дейността на www.gtapetroleum.com. В този смисъл всички мултимедийни продукти, публикувани на сайта, както и неговата структура, съдържание и общ изглед, попадат под защитата на Закона за авторските права и никаква част от тях не може да бъде цитирана, копирана и използвана, освен след изричното писмено съгласие на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД.
Лога и знаци на ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ .


Всички лога, отличителни марки и знаци на ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ, публикувани на сайта на адрес www.gtapetroleum.com са собственост на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД по смисъла на българското законодателство. Никаква част от тях не може да бъде копирана, препредавана и/или интерпретирана от трети лица без изричното писмено съгласие на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД. Нарушенията по тази точка подлежат на наказание според българското законодателство.


Допълнителни въпроси
Всички допълнителни въпроси отправяйте към нас на нашия е-мейл адрес: office@gtapetroleum.com

Без да се ограничава предшестващото, „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД няма при никакви обстоятелства да бъде отговорен за забавяния или нарушения в предаването, причинени директно или индиректно от природни бедствия, сили, или причини вън от нашия контрол, липса на Интернет, повреда на компютърните съоръжения, повреда в телекомуникациите, повреда на друга апаратура, нарушение в електроподаването, стачки, работни спорове, бунтове, цивилни разбории, недостиг на материал или трудова сила, пожари, наводнения, бури, действия на трети лица, или загуба на или промяна на отопление, осветление, или климатизация.

„ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД не носи отговорност за грешна или неточна информация от трети лица извън холдинга, а само за текстове, снимки и мултимедийни продукти, които са дело или са предоставени от нас на MAGGO Solutions – студиото, което поддържа интернет страницата на адрес www.gtapetroleum.com.

Тези условия съставят цялото съглашение между страните по дадения въпрос и заменят всички предишни или временни споразумения, писмени или устни, отнасящи се до въпроса. Всякакви претенции относно клаузите на Условията за ползване ще бъдат приемани само ако са писмени и подписани от „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД.

„ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД лога и всяко име на продуктите на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД са регистрирани търговски марки на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД. Те не могат да бъдат използвани, копирани , представяни от трети лица без знанието и изричното писмено съгласие на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД. Всяко лого, текст, продукт и сайт на „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД са защитени по Закона за авторските права и тяхната неправомерна употреба подлежи на наказание по смисъла на закона.