Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 02.03.2024 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 488,00
710,00
2 198,00
439,60
2 637,60
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 757,00
710,00
2 467,00
493,40
2 960,40
Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ
лв./1000 л
1 559,00
646,00
2 205,00
441,00
2 646,00
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 599,00
646,00
2 205,00
441,00
2 646,00
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 678,00
646,00
2 324,00
464,80
2 788,80
Тежко гориво за отопление
лв./тон
2 100,00
400,00
2 500,00
500,00
3 000,00
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 250,00
400,00
1 650,00
330,00
1 980,00
Реактивно гориво JET A1
лв./1 000 л.
1 513,00
646,00
2 159,00
431,80
2 590,80
Пътен битум 50/70
лв./тон
850,00
0,00
850,00
170,00
1 020,00

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.