Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 25.03.2023 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 475,00
710,00
2 185,00
437,00
2 622,00
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 744,00
710,00
2 454,00
490,80
2 944,80
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
1 418,00
646,00
2 064,00
412,80
2 476,80
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 487,00
646,00
2 133,00
426,60
2 559,60
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 537,00
646,00
2 183,00
436,60
2 619,60
Тежко гориво за отопление
лв./тон
1 970,00
400,00
2 370,00
474,00
2 844,00
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 350,00
400,00
1 750,00
350,00
2 100,00
Реактивно гориво JET A1
лв./1 000 л.
1 404,00
646,00
2 050,00
410,00
2 460,00
Пътен битум 50/70
лв./тон
784,00
0,00
784,00
156,80
940,80

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.