Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 06.12.2022 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 460,00
710,00
2 170,00
434,00
2 604,00
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 703,00
710,00
2 413,00
482,60
2 895,60
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
1 755,00
646,00
2 401,00
480,20
2 881,20
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 827,00
646,00
2 473,00
494,60
2 967,60
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 824,00
646,00
2 470,00
494,00
2 964,00
Тежко гориво за отопление
лв./тон
2 373,00
400,00
2 773,00
554,60
3 327,60
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 580,00
400,00
1 980,00
396,00
2 376,00
Реактивно гориво JET A1
лв./1 000 л.
1 746,00
646,00
2 392,00
478,40
2 870,40
Пътен битум 50/70
лв./тон
814,00
0,00
814,00
162,80
976,80

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.