Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 02.07.2022 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
2 178,00
710,00
2 888,00
577,60
3 465,60
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
2 422,00
710,00
3 132,00
626,40
3 758,40
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
2 162,00
646,00
2 808,00
561,60
3 369,60
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
2 212,00
646,00
2 858,00
571,60
3 429,60
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
2 204,00
646,00
2 850,00
570,00
3 420,00
Тежко гориво за отопление
лв./тон
2 862,00
400,00
3 262,00
652,40
3 914,40
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 580,00
400,00
1 980,00
396,00
2 376,00
Реактивно гориво JET A1
лв./1 000 л.
2 183,00
646,00
2 829,00
565,80
3 394,80
Пътен битум 50/70
лв./тон
1 127,00
0,00
1 127,00
225,40
1 352,40

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.