Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 12.07.2024 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 498,00
710,00
2 208,00
441,60
2 649,60
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 767,00
710,00
2 477,00
495,40
2 972,40
Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ
лв./1000 л
1 500,00
646,00
2 146,00
429,20
2 575,20
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 551,00
646,00
2 197,00
439,40
2 636,40
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 619,00
646,00
2 265,00
453,00
2 718,00
Тежко гориво за отопление
лв./тон
2 056,00
400,00
2 456,00
491,20
2 947,20
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 250,00
400,00
1 650,00
330,00
1 980,00
Реактивно гориво JET A1
лв./1 000 л.
1 454,00
646,00
2 100,00
420,00
2 520,00
Пътен битум 50/70
лв./тон
1 150,00
0,00
1 150,00
230,00
1 380,00

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.