Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 20.01.2022 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 282,00
710,00
1 992,00
398,40
2 390,40
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 415,00
710,00
2 125,00
425,00
2 550,00
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
1 320,00
646,00
1 966,00
393,20
2 359,20
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 465,00
646,00
2 111,00
422,20
2 533,20
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 334,00
646,00
1 980,00
396,00
2 376,00
Тежко гориво за отопление
лв./тон
1 799,00
400,00
2 199,00
439,80
2 638,80
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 060,00
400,00
1 460,00
292,00
1 752,00
Пропан – Бутан
лв./тон
1 410,00
340,00
1 750,00
350,00
2 100,00
Пътен битум 50/70
лв./тон
955,00
0,00
955,00
191,00
1 146,00

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.