Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 16.10.2021 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 178,00
710,00
1 888,00
377,60
2 265,60
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 294,00
710,00
2 004,00
400,80
2 404,80
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
1 230,00
646,00
1 876,00
375,20
2 251,20
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 342,00
646,00
1 988,00
397,60
2 385,60
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 251,00
646,00
1 897,00
379,40
2 276,40
Тежко гориво за отопление
лв./тон
1 629,00
400,00
2 029,00
405,80
2 434,80
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 030,00
400,00
1 430,00
286,00
1 716,00
Пропан – Бутан
лв./тон
1 590,00
340,00
1 930,00
386,00
2 316,00
Пътен битум 50/70
лв./тон
945,00
0,00
945,00
189,00
1 134,00

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.