Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 23.09.2023 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 675,00
710,00
2 385,00
477,00
2 862,00
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 944,00
710,00
2 654,00
530,80
3 184,80
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
1 755,00
646,00
2 401,00
480,20
2 881,20
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 787,00
646,00
2 433,00
486,60
2 919,60
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 874,00
646,00
2 520,00
504,00
3 024,00
Тежко гориво за отопление
лв./тон
2 365,00
400,00
2 765,00
553,00
3 318,00
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
1 350,00
400,00
1 750,00
350,00
2 100,00
Реактивно гориво JET A1
лв./1 000 л.
1 733,00
646,00
2 379,00
475,80
2 854,80
Пътен битум 50/70
лв./тон
1 166,00
0,00
1 166,00
233,20
1 399,20

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.