Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 06.05.2021 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
958,00
710,00
1 668,00
333,60
2 001,60
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 082,00
710,00
1 792,00
358,40
2 150,40
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
928,00
646,00
1 574,00
314,80
1 888,80
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 005,00
646,00
1 651,00
330,20
1 981,20
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
949,00
646,00
1 595,00
319,00
1 914,00
Тежко гориво за отопление
лв./тон
1 280,00
400,00
1 680,00
336,00
2 016,00
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
905,00
400,00
1 305,00
261,00
1 566,00
Пропан – Бутан
лв./тон
930,00
340,00
1 270,00
254,00
1 524,00
Пътен битум 50/70
лв./тон
765,00
0,00
765,00
153,00
918,00

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.