Актуални цени на горива на едро

ЦЕНОВА ЛИСТА „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ” ООД

Цените влизат в сила от 31.07.2021 г.

Продукт
Мярка
Цена
Акциз
Данъчна основа
ДДС 20%
Крайна цена с ДДС
Бензин А95H с биоетанол мин. 9 %
лв./1000 л
1 100,00
710,00
1 810,00
362,00
2 172,00
Бензин А100H с 9 % биоетанол
лв./1000 л
1 216,00
710,00
1 926,00
385,20
2 311,20
„Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ“
лв./1000 л
1 038,00
646,00
1 684,00
336,80
2 020,80
Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел
лв./1000 л
1 129,00
646,00
1 775,00
355,00
2 130,00
Дизел/Газьол корабен – маркиран син
лв./1000 л
1 059,00
646,00
1 705,00
341,00
2 046,00
Тежко гориво за отопление
лв./тон
1 405,00
400,00
1 805,00
361,00
2 166,00
Котелно гориво до 1 % сяра
лв./тон
905,00
400,00
1 305,00
261,00
1 566,00
Пропан – Бутан
лв./тон
1 275,00
340,00
1 615,00
323,00
1 938,00
Пътен битум 50/70
лв./тон
805,00
0,00
805,00
161,00
966,00

Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.