снимка блендиране

Блендиране с биокомпонент

Петролна база GTA Petroleum Бяла разполага с автоматизирана система за смесване в поток при натоварване на автоцистерни на минерално дизелово гориво с биокомпонент (FAME).

Над 25 години безкомпромисно качество